Świadczymy usługi w zakresie instalacji grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, wodociągowych, przeciwpożarowych i kanalizacyjnych.

  • Opracowywanie dokumentacji projektowej instalacji sanitarnych

  • Sporządzanie analiz rozwiązań technicznych, dobór najkorzystniejszego rozwiązania

  • Wykonywanie kosztorysów i przedmiarów robót

  • Opracowywanie Świadectw Charakterystyki Energetycznej Budynków

  • Kierowanie robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
    i kanalizacyjnych

  • Kompleksowe wykonywanie instalacji sanitarnych obejmujące dostawę, montaż, uruchomienie, pomiary i regulację

  • Serwisowanie instalacji i urządzeń branży instalacji sanitarnej

  • Pomiary i regulacje instalacji wodnych i wentylacyjnych