isart

Isart specjalizuje się w kompleksowym wykonaniu prac w zakresie instalacji sanitarnych. Naszą specjalnością jest wentylacja, klimatyzacja, ogrzewnictwo, sprężone powietrze, instalacje wodociągowe i kanalizacyjne.

Projektowanie

Projektowanie

opracowywanie dokumentacji projektowej instalacji i sieci sanitarnych: cieplnych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, wodociągowych, przeciwpożarowych i kanalizacyjnych.

Instalacje

Instalacje

kompleksowe wykonywanie instalacji sanitarnych obejmujące dostawę, montaż, uruchomienie, pomiary i regulację

Kierowanie Robotami

Kierowanie Robotami

kierowanie robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych