opracowywanie dokumentacji projektowej instalacji i sieci sanitarnych: cieplnych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, wodociągowych, przeciwpożarowych i kanalizacyjnych.